Tot dusverre groeide het aantal apk’s (algemene periodieke keuring voor personenauto’s en bestelwagens) in ons land met zo’n 2 á 3 procent per jaar, simultaan met de ontwikkeling van ons nationale wagenpark. Vorig jaar besloot het kabinet bij monde van verkeersminister Eurlings echter dat de jaarlijkse frequentie voor benzine-personenauto’s best wat omlaag kon. De gevolgen van zijn maatregel hebben nu al zichtbaar effect en hakken er sterk in bij met name de merkdealers. Dit en meer blijkt uit de jongste cijfers van RDC Datacentrum.

Tot dit jaar werden alle personenauto’s en bestelwagens ouder dan drie jaar éénmaal per jaar voor een keuring opgeroepen. Vorig jaar kwamen zo ruim 6,8 miljoen voertuigen aan de beurt. Vorig jaar werd na heftig verzet van de autobranche echter tóch besloten om dit tempo voor personenauto’s op benzine te verlagen; benzineauto’s vanaf het bouwjaar 2005 hoeven voortaan pas na vier jaar de eerste keuring te ondergaan, gevolgd door tweejaarlijkse keuringen tot het negende levensjaar waarna alsnog het jaarlijkse ritme van toepassing wordt.

apkschema.jpg


Alhoewel deze maatregel dus nog maar kort van kracht is zijn de eerste gevolgen voor de autobranche nu al duidelijk voelbaar: als gevolg van het scherp gedaalde aantal apk’s aan jonge auto’s is de gebruikelijke groei van het aantal apk’s volledig tot staan gebracht. Aangezien deze jonge auto’s met name toebehoren aan de klantenkring van de merkdealers, zijn het vooral de dealerwerkplaatsen die de apk-toeloop rap zien verminderen: -7,7 procent. De merkdealers zullen dus alternatieven moeten inzetten om toch hun werkplaatsbezoek op peil te houden ondanks het lagere aantal apk-ers. De ongebonden autobedrijven lijken totaal geen last van de maatregel te hebben, sterker nog, zij zien hun werkplaats alleen maar drukker worden met apk’s; dit jaar groeide het aantal apk’s van de niet-dealers al met bijna 6 procent.