Nissan heeft een robotauto gedemonstreerd die botsingen kan ontwijken. De techniek die het autobedrijf daarvoor gebruikt is afgekeken van de manier waarop bijen vliegen.

nissanrobot.jpg

 

Nissan onderzocht samen met een onderzoekcentrum van de Japanse universiteit van Tokio hoe een robot botsingen kan ontwijken. Voor de ontwikkelde microrobot, die zij Biomimetic Car Robot Drive of BR23C noemden, lieten de wetenschappers zich inspireren door bijen. Het gedrag van bijen dat ze botsingen laat ontwijken, zou op termijn onderdeel kunnen vormen van het Safety Shield-systeem van Nissan. Dat systeem zou in toekomstige auto's de risico's tot botsing moeten analyseren. Zes beveiligingszones moeten de inzittenden van Nissans auto's voor botsingen behoeden, waarbij het van bijen afgekeken systeem de laatste verdedigingslinie zou vormen.

Bijen houden tijdens hun vlucht een ovale ruimte om zich heen in de gaten met hun facetogen en ontwijken instinctief elk object binnen die veiligheidszone. Vooral de gezichtshoek van ruim 300 graden helpt de insecten obstakels, waaronder ook andere bijen, te ontwijken. Het systeem van de Japanse onderzoekers vervangt te facetogen door laser range finders, die een kijkhoek van 180 graden hebben. Wanneer een obstakel binnen een reikwijdte van twee meter door de lrf's wordt waargenomen, worden gegevens over het obstakel, zoals de afstand, aan de onboard microprocessor doorgegeven. Die stuurt de wielen van de robot aan om een haakse bocht te maken, en zo wordt het obstakel vermeden.

Er komen bij de 'beslissing' om een uitwijkmanoeuvre te maken geen ingewikkelde algoritmes kijken: de hoofdontwikkelaar van het systeem, Toshiyuki Andou, noemt de reactie dan ook 'instinctief'. Een dergelijke reactie zou nodig zijn, omdat er gezien de geringe afstanden geen tijd is om snel genoeg te reageren. Andou hoopt dat de techniek als laatste 'schil' van het Safety Shield ingezet kan worden: dan zouden botsingen die nu nog onontkoombaar zijn ontweken kunnen worden.