De retrofit-roetfilters blijven voor reuring zorgen. Tot nu toe zijn er in totaal 8.185 gemonteerd, waarvan meer dan tachtig procent door Volvo , dat ze – ondersteund door 500 euro overheidssubsidie per filter – gratis aanbiedt aan de klant.

Roetfilter
Wanneer doen alle fabrikanten is mee? En neemt de regering is serieuze maatregelen? Of is commercie belangrijker als onze gezondheid?!

Dat de montage bij andere merken zo achterblijft, komt mede doordat een aantal autofabrikanten – onder meer de Franse merken – geen "garantie aansprakelijkheid" aanvaardt voor defecten die het gevolg zouden kunnen zijn van de montage van een retrofit-filter.

Athlon Car Lease doet daar nu iets aan, zegt commercieel directeur Richard Sikkel. “Omdat de overheidsstimulans om de roetfilters in te bouwen stuk dreigt te lopen op de tegenwerking van autofabrikanten, bouwen wij en onze fusiepartner De Lage Landen Translease de roetfilters nu op eigen verantwoording in bij dieselauto’s in onze wagenparken. Wij roepen collega-leasemaatschappijen op dit voorbeeld te volgen.”

Athlon neemt ook alle kosten van de montage voor haar rekening. De enige voorwaarde is dat inbouw van een retrofit-filter mogelijk is en dat de auto in kwestie nog minstens achttien maanden leasetermijn heeft.

De helft van de 115.000 auto’s grote vloot van Athlon Car Lease bestaat uit dieselauto’s. De leasemaatschappij verwacht de komende tijd bij minstens 18.000 auto’s een retrofit-roetfilter te plaatsen.

Het gebruik van roetfilters in dieselauto’s vermindert de uitstoot van fijnstof. Een aantal autofabrikanten heeft echter gewaarschuwd dat zij de fabrieksgarantie niet zullen nakomen als derden een filter installeren. Athlon Car Lease vindt dit bij monde van Hans Blink, de directeur van de nieuwe combinatie, ongewenst: “Het roetfilter is bij uitstek een praktische en concrete bijdrage aan een beter milieu waar de autowereld het voortouw in kan nemen. Als dit onvoldoende plaatsvindt vanuit de fabrikanten, moeten wij die verantwoordelijkheid nemen.”