De files worden langer. De reistijdverliezen op autosnelwegen zijn tussen 2000 en 2006 met 53 procent toegenomen. Dat schrijft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in de jaarlijkse Mobiliteitsbalans, een rapport dat vandaag wordt gepresenteerd.

traffic-jam.jpg


Vijf tips om files te vermijden:

  1. Vertoon je alleen op de snelweg tussen 11.00 en 14.00 uur ’s middags, vanaf 20.00 uur ’s avonds, of ’s nachts. Ga liever later dan vroeger naar je werk, want de file begint al om 6 uur ’s ochtends. Kijk maar naar de grafiek.
  2. Mijd de Randstad. De kans op files is daar veel groter dan elders in het land. Bedenk wel dat de Randstad, verkeerskundig gezien, uitdijt. Zaanstad, Dordrecht en Amersfoort horen er ook bij.
  3. Ga in november op vakantie. Al jaren is november de maand met de grootste congestie, dus dan kun je maar beter van huis zijn. Dat komt vooral, zeggen deskundigen, omdat iedereen dan aan het werk is, zo kort voor de feestmaand december. In de laatste maand van het jaar worden juist wél veel vrije dagen opgenomen.
  4. Schrijf je in als filemijder bij Rijkswaterstaat. Wie zich als verstokte forens op bepaalde trajecten (A6 en A16 bijvoorbeeld) niet vertoont tijdens de spitsuren, krijgt van de Staat der Nederlanden enkele euro’s per dag cadeau.
  5. Rij gelijkmatig, niet te snel. Optrekken en afremmen leidt tot extra vertragingen. En veroorzaak vooral geen ongeval. Ongeveer een kwart van alle vertragingen wordt veroorzaakt door ongevallen.